ครม. อินเดียลงความเห็นชอบในผลประโยชน์ของคณะกรรมการปรับเงินเดือนชุดที่ 7 สำหรับครูและเจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาอื่นๆ    ของมหาวิทยาลัย สถาบันเทคนิกและวิทยาลัย ตลอดทั้งลงความเห็นชอบในโครงการสองโครงการสำหรับการพัฒนาทักษะ

ครม. อินเดียลงความเห็นชอบในผลประโยชน์ของคณะกรรมการปรับเงินเดือนชุดที่ 7 สำหรับครูและเจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาอื่นๆ    ของมหาวิทยาลัย สถาบันเทคนิกและวิทยาลัยส่วนกลางและส่วนรัฐ ตลอดทั้งลงความเห็นชอบในโครงการสองโครงการสำหรับการพัฒนาทักษะ  ผลประโยชน์ดังกล่าวจะมีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2016 และจะเป็นเงินประมาณ 98 พันล้านรูปี

ครูจำนวนมากกว่า 7 แสน 5 หมื่นคนจะได้รับผลประโยชน์จากการตัดสินใจนี้ ระหว่างการบรรยายาสรุต่อสื่อมวลชนในกรุงนิวเดลีภายหลังการประชุม นายปรากาศ เชาวเดการ์ รัฐมนตรีกระทรวงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กล่าวว่าเงินเดือนของครูจะเพิ่มจาก 1 หมื่น เป็นที่ 5 หมื่นรูปี ตามมาตราเงินเดือน นอกจากนี้ครูและอาจารย์แห่งสถานักเทคโนโลยีแห่งอินเดีย สถาบันบริหารศาสตร์แห่งอินเดีย และสถาบันที่สนับสนุนทางการเงินโดยรัฐบาลกลาง