ความสัมพันธ์ระหว่างอินเดีย-จาไมกา กำลังเบ่งบาน

การเยือนอินเดียของนางกามินา จอห์นสัน สมิธ รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศและการค้าต่างประเทศแห่งจาไมกา ประเทศเกาะที่ตั้งอยู่ในย่านทะเลแคริเบียน ย่อมเป็นไปได้ว่าจะเป็นเครื่องขับเคลื่อนความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างทั้งสองประเทศ  นอกจากนี้ ยังจะช่วยในการเร่งระดมปริมาณการค้าสองทาง  ทั้งนี้เป็นการเยือนอินเดียเป็นครั้งแรกของรัฐมนตรีการต่างประเทศจาไมกาและประจวบกับการจัดการปรึกษาหารือครั้งที่ 5 ระหว่างกระทรวงการต่างประเทศอินเดียและจาไมกา   อินเดียให้ความสำคัญเป็นพิเศษต่อความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับจาไมกา ดังจะเห็นได้จากความจริงที่ว่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินเดีย พลเอก (นอกราชการ) วี.เค. สิงห์เยือนจาไมกาสองครั้ง ระหว่างกว่าสองปีที่ผ่านมา

นางสมิธได้พบนางสุษมา สวราช รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ และผู้นำทั้งสองได้ปรึกษาหารือมุมมองต่างๆแห่งความสัมพันธ์ทวิภาคีและผลประโยชน์ระหว่างกันทั้งระดับภูมิภาคและพหุภาคี  ทั้งสองได้เจาะลึกการสร้างความร่วมมือที่ใกล้ชิดในด้านการค้าและการลงทุน อนามัยและการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ การสร้างขีดความสามารถ การเกษตร วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ฯลฯ รัฐมนตรีจาไมกา แสดงความขอบคุณอินเดียสำหรับการบริจาคเภสัชภัณฑ์มูลค่า  150000 เหรียญสหรัฐฯให้ประเทศของตนและอีก 200000 เหรียญสหรัฐฯให้ประเทศที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัยเฮอร์ริเคนเมื่อเร็วๆนี้

นอกจากนี้รัฐมนตรีจาไมกา ยังได้มีการประชุมกับนาย เค.เจ. อัลฟอนโซ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว นอกจาก รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการครอบครัว นาย เจ.พี. นัดดา และได้หารือความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและสุขภาพอนามัย   การปฏิสัมพันธ์กับสมาพันธ์สภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งอินเดียยังได้จัดขึ้นด้วยเช่นกัน  นางสมิธได้พบบริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นนำและชุมชนธุรกิจอินเดียในนครมุมไบ

การปฏิสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ และการพาณิชย์ระหว่างอินเดียและจาไมกา ถูกจำกัดโดยขนาดเล็กของเศรษฐกิจและความห่างไกลจากอินเดีย อย่างไรก็ตาม การจัดเตรียมการค้าปุริมสิทธิกับแคริเบียนกำลังขยายตัว  อินเดียได้ให้สินเชื่อ (เครดิต)มูลค่า 7.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อการนำเข้าเครื่องสูบน้ำ ในปี 2001  ในขณะที่นิวเดลีได้จัดตั้งศูนย์เทคโนลยีสารสนเทศในจาไมกา ปี 2009  บันทึกความเข้าใจได้ลงนาม เดือนมีนาคม 2014 ระหว่างรัฐบาลอินเดียกับรัฐบาลจาไมกา เพื่อให้ความช่วยเหลือเม็ดเงิน 2.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯเพื่อติดตั้งแสงไฟที่สว่างจ้า ณ อุทยานสาบินา

ถึงการค้าได้ขยายตัวระหว่างหลายปีที่ผ่านมา แต่ก็ยังไม่เป็นล่ำเป็นสัน ตามสถิติในปี 2016-17 การส่งออกไปยังจาไมกามีมูลค่า 43.44 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ส่วนการนำเข้าจากประเทศนั้นอยู่ที่ 1.17 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  การค้ารวบยอดมีมูลค่าที่ 44.61 ล้านเหรียญสหรัฐฯและสถิติดุลการค้าอยู่ที่ 42.27 ล้านเหรียญสหรัฐฯ   อย่างไรก็ตาม ปีปัจจุบัน ตั้งแต่เมษายน-มิถุนายน เห็นการส่งออกของอินเดียไปยังจาไมกา ที่ 11.27 ล้านเหรียญสหรัฐฯ การนำเข้าที่ 2.29 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ส่วนการค้ารวบยอดอยู่ที่ 14.19 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และดุลการค้าที่ 8.35 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

สินค้าขาออกที่สำคัญของอินเดียไปยังจาไมกา ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เภสัชภัณฑ์ ชิ้นส่วนรถยนต์ เชื้อเพลิงแร่ น้ำมันแร่ เครื่องจักรอุตสาหกรรมตลอดทั้งผลิตภัณฑพลาสติกและเครื่องประดับและอัญมณี ส่วนอินเดียนำเข้าน้ำอัดลม เคมินทรีย์  เศษเหล็ก และสินค้าอื่นๆอีกจากจาไมกา

อินเดียมีความสัมพันธ์ดีเลิศกับบรรดาประเทศเกาะแคริเบียน ตั้งแต่โบราณกาล ด้วยอินเดียมีคนอินเดียโพ้นทะเลจำนวนมากใน จาไมกา ทรีนิแดด-โตบาโก กวัยยานา สุรินาม ฯลฯ  นอกจากนี้การรักกีฬาคริกเก็ตยังส่งผลให้ประเทศแคริเบียนเป็นที่นิยมชมชอบมากในอินเดีย  นอกจากนี้ จาไมกา ยังเป็นจุดหลอมวัฒนธรรมแอฟริกา เอเชียและยุโรป และมีประชากรอินเดียโพ้นทะเลที่ ประมาณ 7 หมื่นคน ซึ่งบรรพบุรุษมาจากอินเดีย  ความจริง วันที่ 10 พฤษภาคมของทุกๆปี เฉลิมฉลอง เป็นวันมรดกอินเดีย ในจาไมกา