นายธรรเมนทร์ ประธานกล่าวว่าคนหนุ่มสาว 1 แสนคนจะส่งไปญี่ปุ่นเพื่อฝึกงาน

อินเดียจะส่งคนหนุ่มสาว 1 แสนคนไปญี่ปุ่นเพื่อฝึกงานเป็นเวลาสามถึงห้าปี เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของโครงการการพัฒนาทักษะของรัฐบาล  ในทวีทติดต่อกัน นายธรรเมนทร์ ประธาน รัฐมนตรีกระทรวงการพัฒนาทักษะและการประกอบวิสาหกิจ กล่าวว่าญี่ปุ่นจะรับภาระด้านการใช้จ่ายในการฝึกทักษะของคนหนุ่มสาวอินเดียที่ฝึกหัดทางเทคนิก