ประธานาธิบดีโกวินท์จะเป็นประธานการประชุมผู้ว่าการรัฐเป็นเวลา 2 วันที่จะเริ่มวันนี้

ประธานาธิบดีราม นาถ โกวินท์จะเป็นประธานการประชุมผู้ว่าการรัฐเป็นเวลา 2 วันที่จะเริ่มวันนี้  ณ ทำเนียบประธานาธิบดี   ฮจะปรึกษาหารือเกี่ยวกับระเบียบวาระที่สำคัญในระหว่างสมัยประชุมต่างๆ  หัวข้อแห่งสมัยเปิดประชุมจะได้แก่ อินเดีย ใหม่-2022

รองประธานาธิบดี นาย เอม. เวงเกีย นัยดูและนายกรัฐมนตรี นเรนทร์ โมดีจะเข้าร่วมและกล่าวคำปราศรัยต่อที่ประชุม