ศาลสูงเมืองลาฮอร์วินิจฉัยว่านายฮาฟิซ ซาอิดจะถูกปล่อยตัวหากไม่ยื่นพยานหลักฐาน

ศาลสูงเมืองลาฮอร์ เตือนว่าการกักบริเวณบ้านของนายฮาฟิซ ซาอิด ตัวบ่งการการก่อการร้ายในนครมุมไบจะปล่อยวางหากรัฐบาลปากีสถานไม่ยื่นพยานหลักฐานเพื่อฟ้องร้องเขา  หัวโจกกลุ่ม ญามาฎ-อุด-ดาวาห์ และผู้ช่วยของเขาสี่คนถูกจับกักบริเวณบ้านในเมืองลาฮอร์ ตามกฎหมายต่อต้านการก่อการร้าย ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม ปีนี่

รัฐบาลจังหวัดปัญจาบได้แจ้งให้ศาลทราบแล้วว่ากิจกรรมของผู้นำกลุ่มญามาฎ-อุด-ดาวา หากปล่อยตัว จะเป็นภัยคุกคามความปลอดภัยของคนทั่วไปและสามารถก่อให้เกิดความไม่สงบทั่วไปได้