สภาที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจสำหรับนายกรัฐมนตรีต้องการให้รัฐบาลยึดโรด แม๊ปการรวมเป็นหนึ่งทางการเงิน

สภาที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจสำหรับนายกรัฐมนตรีต้องการให้รัฐบาลยึดโรด แม๊ปการรวมเป็นหนึ่งทางการเงิน และเสนอแนะว่าการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไม่ควรจะส่งผลกระทบต่อความสุขุมทางการคลัง สภาฯประชุมเป็นครั้งแรกวานนี้

นายวิเวก เทพรอย ประธานสภาฯเปิดเผยต่อผู้สื่อข่าวภายหลังการประชุมว่าจะนำออกมาซึ่งทางออกจากปัญหาเศรษฐกิจและดเสนองต่อนายกรัฐมนตรีต่อคำถามที่ว่ารัฐบาลสามารถแก้ไขการขาดดุลทางการคลังเพื่อขับเคื่อนอุตสาหกรรมหรือไม่ นายเทพรอยกล่าวว่ามีฉันทามติในบรรดากรรมการที่ว่าการรวมเป็นหนึ่งทางการคลังไม่ควรจะบ่ายเบน