ประธานาธิบดีแห่งอาร์เมเนียเดินทางถึงกรุงนิวเดลีในการเยือนอินเดีย 3 วัน

ประธานาธิบดีแห่งอาร์เมเนีย นายเซริช ซาฆญาน เดินทางมาถึงกรุงนิวเดลีเมื่อคืนนี้ในการเดินทางเยือนอินเดียสามวัน ท่านจะเข้าร่วมการประชุม World Food India วันนี้ อาคันตุกะผู้ทรงเกียรติมีกำหนดจะพบกับนายกรัฐมนตรีอินเดีย นายนเรนทรา โมดี และประธานาธิบดีอินเดีย นายรามนาถ โกวินด์

ประธานาธิบดีอาร์เมเนียจะเดินทางไปยังอักราในวันเสาร์และเยี่ยมชมทัชมาฮาล การเจรจาทวิภาคีระหว่างอินเดียกับอาร์เมเนียจะดำเนินการผ่านกลไกของการปรึกษาหารือของกระทรวงการต่างประเทศและคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการค้า เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และความร่วมมือทางวัฒนธรรมและการศึกษา