คณะกรรมการการเลือกตั้งทบทวนการเตรียมพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติรัฐหิมาจัลประเทศที่จะมาถีงเร็วๆนี้

คณะกรรมการการเลือกตั้งทบทวนการเตรียมพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติรัฐหิมาจัลประเทศที่จะมาถีงเร็วๆนี้โดยอาศัยการประชุมผ่านจอวีดีทัศน์ วานนี้   การเลือกตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติ 68 คนจะจัดขึ้นสัปดาห์หน้า วันพฤหัศบดีในระยะเดี่ยว

นอกจากนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งยังได้หารือเรื่องต่างๆ รวมทั้งการตรจสอบตามแนวพรมแดน การขนถ่ายสุรา เงินสด  อาวุธ และกลุ่มเป็นภัยต่อสังคม และการแชร์ข่าวกรองระหว่างรัฐข้างเคียง