ฝนตกหนักส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อส่วนต่างๆของในรัฐทมิฬนาฑู

ฝนตกหนักส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่ออำเภอนาคปัตตินัม อำเภอติรูวารูร์และ อำเภอติรูเนลเวลี ในรัฐทมิฬนาฑูระหว่าง 24 ชั่วโมงที่แล้ว   นาข้าวหลายพันเอเคอร์ในอำเภอนาคปัตตินัมและอำเภอติรูวารูร์ถูกน้ำท่วมเป็นเวลาหลายวัน ส่งผลให้บรรดาชาวนาวิตกกังวล  มุขมนตรีรัฐทมิฬนาฑู นายอิดัปปาฬี เค ปาลนีสวามี ได้ตรวจพื้นที่ใน โกลาทูร์ โกดุงกัยยูร์ และกีลกัตตาลัย ในเมืองเจนนัย วานนี้และกล่าวว่าปริมาณน้ำฝนในเมืองวัดได้ 56.6 เซนติเมตร ระหว่างห้าวันที่ผ่านมา