ผู้แทนพิเศษสำหรับรัฐชัมมู-กัศมีร์ ของรัฐบาลกลาง เดินทางถึงเมืองศรีนคร เพื่อขับเคลื่อนกระบวนการการเจรจาต่อรอง

ผู้แทนพิเศษสำหรับรัฐชัมมู-กัศมีร์ ของรัฐบาลกลาง นายดิเนศวร ชารมาได้เดินทางถึงเมืองศรีนคร เมื่องในการเยือนรัฐนีเป็นเวลา 5 วัน  นายชารมาได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนเจรจาเรื่องรัฐชัมมู-กัศมีร์ โดยรัฐบาลกลาง เมื่อเดือนที่แล้ว เพื่อเริ่มกระบวนการการเจรจาต่อรองที่ยืนยงระหว่างการหารือกับผู้ถือผลประโยชน์ร่วมในรัฐเพื่อแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับรัฐนี้

แหล่งข่าวรายงานว่าตัวแทนเจรจาคนใหม่นี้มีท่าทีจะพำนักอยู่ในหุบเขาเป็นเวลาสามวัน จากนั้นจะเดินทางไปเมืองชัมมูเพื่อเริ่มกระบวนการการเจรจาต่อรองกับพรรคการเมืองต่างๆ องค์กรสังคม-วัฒนธรรม และปัจเจกชน