นายดิเนศวร ชารมา ตัวแทนการเจรจาเรื่องรัฐชัมมู-กัศมีร์พบกลุ่มคนหนุ่มสาว

บุคคลสำคัญตีตัวออกห่างแต่ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลกลางเรื่องกัศมีร์ นายดิเนศวร ชารมาไดมีการพบหารือติดต่อกันกับประชาสังคมและกลุ่มคนหนุ่มสาว ในวันที่สองของการเยือนหุบเขา

นายชารมา อคีดผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองซึ่งอยู่ในระหว่างการเยือนรัฐเป็นเวลาห้าวันคาดว่าจะพบผู้พรรคการเมือนำวันนี้ ด้วยเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่จะเจรจากับผู้ถือผลประโยชน์ร่วมต่างๆ และค้นหาสันติภาพถาวรในรัฐชัมมู-กัศมีร์