ธนาคารกลางขอให้ธนาคารต่างๆให้บริการทางการเงินถึงบ้าน แก่ผู้อาวุโสและบุคคลที่มีความสามารถจำกัด

ธนาคารกลางขอให้ธนาคารต่างๆให้บริการทางการเงินถึงบ้าน แก่พลเมืองอาวุโสที่มีอายุมากกว่า 70 ปีและบุคคลที่มีความสามารถจำกัดภายในเดือนธันวาคมปีนี้

ธนาคารพาณิชย์ได้รับการชี้นำว่าผู้สูงอายุและบุคคลที่มีความสามารถจำกัดซึ่งรวมถึงผู้ที่มีความบกพร่องทางสายตาควรได้รับการบริการขั้นพื้นฐาน เช่น การรับเงินสดและเครื่องมือเพื่อรับเงิน ถอนเงินสด ออกจากสมุดบัญชี โดยจัดส่งร่างคำร้องขอ ใบรับรองตัวบุคคลและถิ่นที่อยู่ของลูกค้า

ธนาคารต่างๆ ควรปฏิบัติตามคำแนะนำจากธนาคารกลาง ภายในวันที่ 31 ธันวาคมปีนี้ และให้การประชาสัมพันธ์ในสาขาและเว็บไซต์ของธนาคารด้วย