สถานการณ์หมอกควันในกรุงนิวเดลีลดลำดับลงอย่างต่อเนื่อง วิสัยทัศน์การมองเห็นดีขึ้นหลายแห่ง

วันนี้สถานการณ์หมอกควันในกรุงนิวเดลีลดลำดับลงอย่างต่อเนื่อง วิสัยทัศน์ดีขึ้นในหลายแห่งเมื่อเทียบกับสี่วันที่ผ่านมา โดยการมองเห็นอยู่ที่ 500 ถึง 1000 เมตร เมื่อวานนี้มีการลดระดับสารมลพิษเป็นครั้งแรกตั้งแต่วันอังคารที่ผ่านมา

มลภาวะหมอกพิษได้คลุมพื้นที่ในสัปดาห์นี้ ทำให้เจ้าหน้าที่ประกาศปิดโรงเรียนและออกมาตราการในการกำจัดมลพิษหลายมาตรการ

ในขณะเดียวกันได้จัดตั้งคณะกรรมการจำนวน 7 คนขึ้นโดยกระทรวงสิ่งแวดล้อม เพื่อตรวจสอบการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในระยะสั้นและระยะยาว โดยคณะกรรมการจะประชุมกันเป็นระยะ ๆ เพื่อจัดทำแผนและตรวจสอบการบังคับใช้ และเลขานุการกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพจะเป็นสมาชิกของคณะกรรมการด้วย