นางสุษมา สวราช ยืนยันว่าบังกลาเทศรับรองการช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวฮินดู

บังกลาเทศรับรองต่ออินเดียว่าจะให้การชดเชยแก่บรรดาชาวฮินดูที่บ้านเรือนถูกวางเพลิงเนื่องจากข่าวโคมลอยว่าคนหนุ่มคนหนึ่งจากชุมชนฮินดูเขียนข้อความลงในเฟซบู๊กในเชิงทำให้ขุ่นเคือง

รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ นางสุษมา สวราช ทวีทวันนี้ว่าเจ้าหน้าที่บังกลาเทศให้การรับรองต่อข้าหลวงใหญ่อินเดียว่าจะประกันความปลอดภัยผู้ที่ได้รับผลกระทบ  ก่อนนี้ รัฐมนตรีฯขอให้ข้าหลวงใหญ่อินเดียในกรุงธากายกเรื่องนี้ขึ้นร้องเรียนรัฐบาลบังกลาเทศ