การเดินทางมาถึงอินเดียของนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 18.1

 การเดินทางมาถึงอินเดียของนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 18.1 เมื่อเดือนตุลาคมปีนี้ มากกว่าในระยะเดียวกันของปีก่อน  กระทรวงการท่องเที่ยวเปิดเผยว่า จำนวนของนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศที่มาถึงอินเดียระหว่างเดือนที่แล้ว อยู่ที่ 876,000 คน เทียบที่ 742,000 คน เมื่อตุลาคม ปี 2559

 ส่วนมากเป็นนักท่องเที่ยวจากบังกลาเทศ ตามมาด้วย สหรัฐฯ อังกฤษ ศรีลังกา แคนาดา และเยอรมนี