งานแสดงสินค้านานาชาติอินเดียครั้งที่ 37 จะเริ่มวันนี้ ณ ปราคติ เมดาน ในกรุงนิวเดลี

งานแสดงสินค้านานาชาติอินเดียครั้งที่ 37 จะเริ่มวันนี้ ณ ปราคติ เมดาน ในกรุงนิวเดลี

งานแสดงสินค้านานาชาติฯประจำปี 14 วัน ซึ่งจัดโดยการส่งเสริงการค้าแห่งอินเดีย จะเปิดโดยประธานาธิบดี ราม นาถ โกวินท์

สาระสำคัญของงานแสดงสินค้าฯปีนี้ ได้แก่ “Startup India Standup India”   เวียดนามเป็นประเทศหุ้นส่วน ในขณะเดียวกันเคอร์กีซสถานเป็นประเทศจุดศูนย์รวม  รัฐฉรขัณฑ์เข้าร่วมในฐานะเป็นรัฐหุ้นส่วนในงานนี้

ผู้เข้าร่วมมากถึง 7,000 จาก 22 ประเทศจะแสดงสินค้าประเภทต่างๆ จากเครื่องอีเล็กทรอนิกส์ไปจรดสิ่งทอ