นายกรัฐมนตรีโมดีได้มีการเจรจาหารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียนายมัลคอล์ม เทิร์นบุล และจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ครั้งที่ 12 และการประชุมสุดยอด อาเซี่ยน-อินเดีย ครั้งที่ 15

นายกรัฐมนตรีโมดีได้มีการเจรจาหารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียนายมัลคอล์ม เทิร์นบุล ตอนเช้าวันอังคาร   ระหว่างการประชุมย่อๆ  ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยความคิดเห็นเรื่องผลประโยชน์ระหว่างกัน รวมทั้งปัญหาทวิภาคี ระดับภูมิภาค และระหว่างประเทศ  ทั้งสองผู้นำได้หารือเรื่องการสำรวจศักยภาพที่สำคัญเพื่อกระชับความร่วมมือรอบด้าน

นอกจากนี้ นายโมดี ยังมีการหารือกับนายกรัฐมนตรีเวียดนาม นายเหงียน ซวน ผูก นายโมดีจะมีการเจรจากับนายกรัฐนตรีนิวซีแลนด์และญี่ปุ่น และสุลต่านแห่งบรูไน

นายกรัฐมนตรีโมดีจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ครั้งที่ 12 และการประชุมสุดยอด อาเซี่ยน-อินเดีย ครั้งที่ 15 ในกรุงมนิลา วันนี้