หัวหน้าองค์การยูเนสโกคนใหม่ไม่สนใจเกี่ยวกับการตัดสินใจของสหรัฐฯที่จะผละออกจากองค์กรทางวัฒนธรรมของสหประชาชาติ

  

หัวหน้าองค์การยูเนสโกคนใหม่ไม่สนใจเกี่ยวกับการตัดสินใจของสหรัฐฯที่จะผละออกจากองค์กรทางวัฒนธรรมของสหประชาชาติ โดยกล่าวว่าองค์กรอยู่รอดมาเป็นเวลายาวนานโดยปราศจากสหรัฐฯ

 เมื่อวันศุกร์ Audrey Azoulay อดีตรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมฝรั่งเศสที่ได้รับเลือกตั้งเป็นหัวหน้าองค์การยูเนสโกคนใหม่ กล่าวว่า สหรัฐฯไม่ใช่จุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายขององค์กร

 ทั้งสหรัฐฯและอิสราเอลได้ประกาศการถอนตัวออกเมือเดือนที่แล้ว โดยกล่าวหาองค์การยูเนสโกว่ามีอดติต่ออิสราเอล