นายกิเรน ริชีชู รัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าปากีสถานไม่เอาจริงเอาจังกับการควบคุมการก่อการร้ายในดินแดนของตน

นายกิเรน ริชีชู รัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าอินเดียได้รับเอา “นโยบายความอดกลั้นที่จุดศูนย์” ต่อการก่อการร้าย และมีความผิดหวังที่ปากีสถานเพื่อนบ้านไม่เอาจริงเอาจังกับการควบคุมการเติบโตของการก่อการร้ายในดินแดนของตน

ระหว่างการเข้าร่วมพิธีในนครมุมไบ วานนี้ ที่จัดขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกการเสียสละสุดยอดของเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความมั่นคง ระหว่างการก่อการร้ายในนครมุมไบ เมื่อ 9 ปีก่อน นายกิเรน กล่าวว่ารัฐบาลได้ชี้แจงอย่างแจ่มชัดในเวทีระหว่างประเทศว่าปากีสถานเป็นที่เพาะเลี้ยงการก่อการร้าย