นายสุเรศ ประภู กล่าวว่า นโยบายอุตสาหกรรมใหม่เพื่อส่งเสริมภาคที่เกิดใหม่จะประกาศต้นปีหน้า

นายสุเรศ ประภู รัฐมนตรีกระทรวงการพาณิชย์และอุตสาหกรรมกล่าวว่านโยบายอุตสาหกรรมใหม่ที่จะพยายามส่งเสริมภาคที่เกิดใหม่จะประกาศต้นปีหน้า

ระหว่างการให้สัมภาษณ์สำนักงานข่าว ท่านกล่าวว่านโยบายที่เสนอไว้ จะปรับปรุงแก้ไขนโยบายอุตสาหกรรมปี 1991 โดยสมบูรณ์ นายประภูกล่าวว่าร่างนโยบายเรียบร้อยแล้วและกระทรวงของท่านเวลานีกำลังวางแผนการที่จะจัดรายการ 8-9 รายการ เพื่อหารือกับผู้ถือผลประโยชน์ร่วม