การทะเลาะวิวาทเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่อง ปัทมาวดี–คณะกรรมการในรัฐสภาขอให้ สันชัย ลีลา ภัณสารี และประสูน โชษีปรากฏตัวต่อหน้าคณะกรรมการ

สันชัย ลีลา ภัณสารี ผู้กำกับภาพยนตร์เรื่อง “ปัทมาวดี” ประธานคณะกรรมการตรวจสอบภาพยนตร์ นายประสูน โชษี ได้รับการร้องขอโดยคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศในรัฐสภาปรากฏตัวต่อหน้าคณะกรรมการฯ และร้องขอให้แสดงควาคิดเห็นเกี่ยวกับความขัดแย้งทที่ล้อมรอบภาพยนตร์ซึ่งถูกกล่าววหาโดยชุมชนบางส่วนของสังคมว่าเป็นการบิดเบือนประวัติศาสตร์