อิวังกา ทรัมพ์ เชอริ่ แบลร์ จันทา โกจจา แชร์วิสัยทัศน์ร่วมกัน ณ การประชุมสุดยอดผู้ประกอบธุกิจทั่วโลก

อิวังกา ทรัมพ์ ที่ปรึกษาประธานาธิบดีนัลด์ ทรัมพ์ เชอรี่ แบลร์  ภรริยาอดีตนายกรัฐมนตรีอังกฤษ และจันทา โกจจา กรรมการบริหารธนาคาร ไอซีไอซีไอแชร์วิสัยทัศน์ร่วมกัน ณ การประชุมสุดยอดผู้ประกอบธุกิจทั่วโลก  ทั้งสามสตรีกล่าวว่าเทคโนโลยีระดับสุดยอด และการสนัสนุนอย่างเต็มที่ของครอบครัวจะนำไปสู่การประกอบวิสาหกิจของสตรี  ทั้งสามเข้าร่วมการปรึกษาหารือของคณะผู้เชี่ยวชาญครบองค์พร้อมกับ กาเรน ฮิวส์ ควนโทส แห่งบริษัทเดลล์ เรื่องนวัตกรรมในการพัฒนาแรงงานและการฝึกทักษะระหว่างการประชุมสุดยอดผู้ประกอบธุกิจทั่วโลก ที่กำลังต่อเนื่อง