-การขาดดุลงบประมาณข้ามขีด96% ของเป้าหมาย ของปีการเงิน18เมื่อสิ้นเดือนต. ค

การขาดดุลงบประมาณของรัฐบาลแตะที่ 96.1% ของการประเมินงบประมาณสำหรับปี 2017-18 เมื่อสิ้นเดือนตุลาคม สาเหตุหลักมาจากรายได้ที่ลดลงและการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่าย ในเทอมที่แน่นอนการขาดดุลงบประมาณซึ่งเป็นความแตกต่างระหว่างรายจ่ายกับรายได้อยู่ที่ 5.25ล้านล้านรูปีระหว่างเดือนเมษายนถึงตุลาคม 2017-2018ในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2016-17 การขาดดุลงบประมาณอยู่ที่ร้อยละ 79.3 ของเป้าหมาย ข้อมูลจากกรมการตรวจสอบบัญชีกล่าวว่ายอดรายรับของรัฐบาลอยู่ที่ 48.1%ของการประมาณของงบฯตลอดทั้งปี ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของรัฐบาลในช่วงเวลาเดียวกันอยู่ที่60.2 %ของการประมาณของงบประมาณ