ตอนเหนือของอินเดียหมุนเวียนอยู่ภายใต้คลื่นความหนาว  พร้อมด้วยคีลองในรัฐ     หิมาจัลประเทศเป็นพื้นที่ที่หนาวที่สุด

ตอนเหนือของอินเดียหมุนเวียนอยู่ภายใต้คลื่นความหนาว  พร้อมด้วยรัฐหิมาจัลประเทศเป็นพื้นที่ที่หนาวที่สุด  อาณาบริเวณที่สูงของรัฐมีอุณหภูมิระหว่าง 8 และ 13 องศาต่ำกว่าจุดน้ำแข็ง

คีลอง ในอำเภอ ลาฮอล-สปิติ มีอุณหภูมิต่ำสุดวัดได้ ลบ 5.2 องศาเซลเซียส ในรัฐชัมมู-กัศมีร์   เมืองศรีนครมีอุณหภูมิต่ำสุดวัดได้ 1.5 องศาเซลเวียส วานนี้

เมืองอาดัมปุร์ ในรัฐปัญจาบกำลังหมุนเวียนอยู่ภายใต้ความหนาวเหน็บ โดยมีอุณหภูมิต่ำสุดที่ 5 องศาเซลเสียส