นายแพทย์ที่มีส่วนพัวพันในคดีโรงพยาบาลแม็กซ์ถูกไล่ออกจากงาน

 โรงพยาบาลแม็กซี่งมีความชำนาญเป็นพิเศษ ณ หมู่บ้านชาริมา บาก นครเดลีไล่นายแพทย์สองคนออกจากงานเพราะมีส่วนพัวพันในการประกาศให้ทารกเกิดก่อนกำหนดวัย 22 สัปดาห์ว่าเสียชีวิต ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ นอกจากนี้โรงพยาบาลยังแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเรื่องนี้ โดยมีนายแพทย์ผู้ใหญ่สองคนจากสมาคมแพทยศาสตร์แห่งอินเดีย เป็นที่คาดว่าการสอบสวนจะแล้วเสร็จ วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560