รัฐบาลกลางจะเปิดเผยการพืจารณาทบทวนโยบายการค้าต่างประดเทศกึ่งเทอร์ม วันนี้

รัฐบาลกลางจะคลี่คลายการพิจารณาทบทวนนโยบายการค้าต่างประเทศ กึ่งเทอร์มที่คอยมานาน ในกรุงนิวเดลี วันนี้ นายสุเรศ ประภู รัฐมนตรีกระทรวงการพาณิชย์ นาย ซี อาร์ เจาธรีรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการพาณิชย์ และอุตสาหกรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ระดับยอดจะเข้าร่วมการทบทวน ซึ่งเป็นไปได้ว่าจะรองรับความกังวลของผู้ส่งออกเพื่อตรึงแนวโน้มการส่งออกที่ลดลลง  การส่งออกได้ชะลอตัวภายหลังการหดตัวที่ร้อยละ 1.12 เดือนตุลาคม