ประชาชาติอินเดียระลึกถึง ดร. บี. อาร์. อัมเบดการ์ เนื่องในโอกาสครบรอบวันถึงแก่กรรม

ประชาชาติอินเดียระลึกถึง ดร. บี. อาร์. อัมเบดการ์ เนื่องในโอกาสครบรอบวันถึงแก่กรรม  พ่อแห่งรัฐธรรมนูญอินเดียเสียชีวิต วันนี้ ในปี 1956 วันนี้ถือเป็นวันมหารินิพพานทุกๆปี

พิธีหลักจะจัดขึ้น  ณ อนุสาวรีย์รูปปั้นของบาบาสาเหบ ณ ตึกรัฐสภา ในกรุงนิวเดลี เช้านี้