การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติรัฐคุชราตระยะแรกจะสิ้นสุดลงวันนี้

การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติรัฐคุชราตระยะแรกจะสิ้นสุดลงวันนี้พรรคการเมืองกำลังหาเสียงแบบพลิกแผ่นดินเพื่อโน้มน้าวผู้มีสิทธิเลือตั้ง

 ระหว่างการปราศรัยต่อที่ชุมนุมชน ในเนตรัง วานนี้ นายกรัฐมนตรีนเรนทร์ โมดีกล่าวว่ารัฐบาลของดำเนินงานเพื่อสวัสดิการของชนเผ่า และว่าการศึกษาของเด็กผู้หญิงในรัฐคุชราต และโดยเฉพาะเด็กผู้หญิงชาวเผ่า ได้ดีขึ้น

 ทางหนึ่ง นายราหุล คานธี รองประธานพรรคคองเกรส กล่าวว่าร้อยละ 39 ของเด็กในรัฐคุชราตเป็นโรคขาดอาหาร นอกจากนี้รัฐยังเผชิญกับวิกฤตด้านหมอและค่าใช้จ่ายในการักษาสุขภาพแพงมาก และแสดงความห่วงใยเกี่ยวกับจำนวนการตายของทารกในรัฐนี้