การออกเสียงลงคะแนนกำลังต่อเนื่องสำหรับการเลือกตั้งรัฐสภาและสภาจังหวัดระยะที่สองและระยะสุดท้ายในเนปาล

 การออกเสียงลงคะแนนกำลังต่อเนื่องสำหรับการเลือกตั้งรัฐสภาและสภาจังหวัดระยะที่สองและระยะสุดท้ายในเนปาล  เขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 128 เขต และสมาชิกสภาจังหวัด 256 เขต ใน 45 อำเภอ จะออกเสียงลงคะแนนในระยะนี้

 ผู้สมัครจำนวนมากกว่า 4480 คนกำลังพยายามเสี่ยงโชคในระยะสุดท้าย  ศูนย์ลงคะแนนเสียงกว่า 15340 แห่งได้จัดตั้งสำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนมากกว่า  12 ล้าน 2 แสนคน การออกเสียงลงคะแนนจะต่อเนื่องจนถึงเวลา 17.00 น. เย็นนี้ ผสขร.รายงานว่าได้มีการเตรียมการรักษาความมั่นคงที่แข็งขันเพื่อส่งผลให้การเลือกตั้งดำเนินไปอย่างราบรื่นและเสรี