ตลาดหุ้นภายในประเทศตกต่ำลงบ้างเล็กน้อย ณ การปิด วันพุธ ค่าเงินรูปีอ่อนตัวลงน้อยมากเทียบเงินดอลลาร์

 ตลาดหุ้นเซนเซ็กส์ ณ ตลาดหลักทรัพย์บอมเบย์ ตกต่ำลงที่ 205 จุด หรือที่ร้อยละ 0.6 ปิดที่ 32,597 จุ แม้ว่าธนาคารกลางแห่งอินเดียจะคงไว้ซึ่งอัตราดอกเบี้ยเงินกู้หลักๆโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง ในการทบทวนนโยบายการเงิน  ตลาดหุ้นนิฟตี้ ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งชาติตกกต่ำที่ 74 จุด ปิดที่ 10,044 จุด     ณ ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ ค่าเงินรูปีอ่ออนตัวที่ 14 ไปเซ หรือที่ 64.52 รูปีต่อ 1 ดอลลาร์