ธนาคารกลางแห่งอินเดียคงไว้ซึ่งอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะสั้นที่ไม่เปลี่ยนแปลงที่ร้อยละ 6 ภายหลังการทบทวนนโยบายการเงิน

ธนาคารกลางแห่งอินเดียคงไว้ซึ่งอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะสั้นที่ไม่เปลี่ยนแปลงที่ร้อยละ 6 ภายหลังการทบทวนนโยบายการเงิน เมื่อวันพุธ  คณะกรรมการนโยบายการเงินนำโดย ดร. อุรชิต ปเตล ผู้ว่าการธนาคารกลางแห่งอินเดียได้รักษาไว้ซึ่งอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะสั้นที่ออกให้ธนาคารทั่วไปโดยไม่มีการเปลี่ยแปลงที่ร้อยละ 6 ส่วนอัตราเงินกู้ระยะยาวคงอยู่ที่ร้อยละ 5.75  ธนาคารกลางฯกล่าวว่าเหตุผลสำหรับการตัดสินใจได้บรรลุถึงเป้าหมายกึ่งเทอร์มสำหรับการขยายตัวของดัชนีราคาเครื่องอุปโภคบริโภคที่ร้อยละ 4 ในขณะสนับสนุนการเติบโต  ขณะหวังว่าสถานการณ์ด้านราคาสินค้าจะแข็งตัวขึ้น  ธนาคารกลางฯได้ยกระดับการประเมินภาวะเงินเฟ้อที่ร้อยละ 4.3-4.7 จากที่ประเมินไว้ก่อนที่ร้อละ 4.2-4.6 สำหรับครึ่งที่สองของปีการเงินปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการนโยบายการเงินตัดสินใจที่จะสานต่อท่าทีนโยบายที่เป็นกลาง