ธนาคารกลางแห่งอินเดียคงไว้ซึ่งอัตราดอกเบี้ยหลักที่ไม่เปลี่ยนแปลง

คณะกรรมการนโยบายการเงิน,ธนาคารกลางแห่งอินเดียได้ประกาศแถลงการณ์นโยบายการเงินสองครั้งต่อเดือนครั้งที่ 5 คณะกรรมการฯนำโดย ดร.อุรชิต ปเตล ผู้ว่าการธนาคารกลางแห่งอินเดีย ทั้งนี้เป็นที่น่าสนใจที่จะให้ข้อสังเกตว่าธนาคารกลางฯได้ตัดสินใจที่จะผดุงไว้ ซึ่งอัตราดอกเบี้ยให้อยู่ในสภาพปัจจุบันคณะกรรมการนโยบายการเงินได้คงไว้ซึ่งอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะสั้นที่ธนาคารกลางฯออกให้ธนาคารพาณิชย์โดยไม่เปลี่ยนแปลงที่ร้อยละ 6 และดอกเบี้ยเงินกู้ระยะยาวที่ร้อยละ 5.75 แต่ยกระดับการพยากรณ์ภาวะเงินเฟ้อสำหรับส่วนที่เหลือของปีการเงินปัจจุบันที่ร้อยละ

คณะกรรมการนโยบายการเงินในอินเดียก่อตั้งหลังจากการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายธนาคารกลางแห่งอินเดีย1934เพื่อจัดเรียงกลไกทางกฎหมายและทางสถาบันของกรรมการคณะกรรมการนโยบายการเงินเพื่อตัดสินอัตราส่วนนโยบายแทนที่จะเป็นผู้ว่าการธนาคารกลางแห่งอินเดียเพียงลำพังด้วยเหตุที่เป็นส่วนหนึ่งแห่งการปฏิรูปทางสถาบันครั้งสำคัญนี้ในการวางนโยบายมหภาคในอินเดียซึ่งลงนามโดยธนาคารกลางแห่งอินเดียและรัฐบาลอินเดียต่อกรอบทางการเงินใหม่,วัตถุประสงค์ของธนาคารกลางยังได้ปรับปรุงแก้ไข้ใหม่ภายหลังการปฏิรูปทางสถาบันวัตถุประสงค์เดียวของธนาคารกลางแห่งอินเดียเพื่อที่จะบริหารเสถียรภาพของราคาสินค้า

การตัดสินใจของคณะกรรมการนโยบายการเงินที่จะคงไว้ซึ่งท่าทีนโยบายการเงินที่เป็นกลางที่ร้อยละ 6 เป็นเพราะเหตุผลตรงที่ว่าภาวะเงินเฟ้อคงอยู่ในการควบคุมอย่างหนักแน่นที่ร้อยละ4และการเติบโตทางเศรษฐกิจได้กระเด้งกลับเมื่อเพ่งเล็งที่มาตรการการปฏิรูปต่างๆของรัฐบาลรวมไปถึงภาษีสินค้าและบริการการปรับโครงสร้างทางการเงินของธนาคารใหม่ และการปรับการทำธุรกิจให้ง่ายขึ้น,คณะกรรมการนโยบายการเงินได้รักษาไว้ซึ่งการพยากรณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจ-การพยากรณ์ภาษีมูลค่าเพิ่มมวลรวมประจำปี-สำหรับปีการเงิน 2018 ที่ร้อยละ 6.7 ตามแถลงการณ์นโยบายการเงินสองครั้งต่อเดือนครั้งที่ 5, 2017-18ธนาคารกลางแห่งอินเดียกล่าวว่าการประเมินการเติบโตภาษีมูลค่าเพิ่มมวลรวมที่แท้จริงสำหรับปี 2017-18 ที่ร้อยละ 6.7 ยังรักษาไว้ นอกจากนี้ธนาคารกลางแห่งอินเดียยังเตือนเรื่อง “การลื่นไหลทางการคลัง” เนื่องจากการปรับลดภาษีทางอ้อมอันเป็นผลมาจากการปรับลดอัตราภาษีสินค้าและบริการ 178 รายการจากร้อยละ 28 เป็นที่ร้อยละ

นอกจากนี้รายงานของคณะกรรมการนโยบายการเงินยังให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับสถานการณ์ในตลาดการเงินโลกและธนาคารส่วนกลางของสหรัฐฯโดยเฉพาะแนวโน้มในประโยชน์ด้านพันธบัตรเพื่อทำการตัดสินใจที่จะคงไว้ซึ่งอัตราดอกเบี้ยให้อยู่ในสภาพปัจจุบันเพื่อเลี่ยงการบินหนีของทุนไปยังประเทศที่พัฒนาแล้วเนื่องจากความแตกต่างด้านอัตราดอกเบี้ย

อย่างไรก็ตามมีความผิดหวังบ้างเกี่ยวกับการตัดสินใจของธนาคารกลางแห่งอินเดียที่จะคงไว้ซึ่งท่าทีนโยบายที่เป็นกลางโดยกล่าวว่าการลดอัตราส่วนนโยบายมีความสำคัญเพื่อที่จะฟื้นฟูอุปสงค์ภายในประเทศและส่งเสริมการลงทุนจากภาคเอกชนเพื่อเร่งรัดการเติบโตทางเศรษฐกิจ

พยานหลักฐานแสดงว่าธนาคารไม่มีท่าทีจะบิดการฝาก หรืออัตราดอกเบี้ยเงินกู้ภายหลังการทำให้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะสั้นต่ำลง  ผลประโยชน์ของการประกาศนโยบายยังขึ้นอยู่กับความมีประสิทธิภาพของกลไก “ช่องทางอัตราดอกเบี้ย” ในเศรษฐกิจอินเดีย ทั้งนี้จะเป็นการไม่ถูกต้องที่จะทึกทักเอาว่าการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะสั้น “โดยตัวเอง” ก่อให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจ ด้วยเหตุนี้จึงเป็นการตัดสินใจอย่างรอบครอบโดยดร.อุรชิตปเตลผู้ว่าการธนาคารกลางแห่งอินเดียที่จะคงไว้ซึ่งอัตราดอกเบี้ยหลักที่ไม่เปลี่ยนแปลง และความกดดันด้านการจัดส่งสูงขึ้นจากราคาอาหารและเชื้อเพลิงและผลกระทบต่อความคาดหวังด้านภาวะเงินเฟ้อและค่าครองชีพสูงเป็นตัวกำหนดที่สำคัญในการคงไว้ซึ่งอัตราดอกเบี้ยให้อยู่ในสภาพปัจจุบัน

การตัดสินใจของคณะกรรมการนโยบายการเงินเป็นไปตามแนวที่คาดไว้กับความรู้สึกของนิติบุคคลที่ได้รับข่าวพร้อมด้วยความเฉียบแฉลม ความกดดันจากภาวะเงินเฟ้อและแนวโน้มในตลาดการเงินโลกรวมไปถีงการตัดสินของธนาคารส่วนกลางสหรัฐฯส่งผลครอบงำการตัดสินใจของธนาคารกลางแห่งอินเดียที่จะคงไว้ซึ่งอัตราดอกเบี้ยให้อยู่ในสภาพปัจจุบัน ทั้งนี้เป็นที่หว้งว่าจะก่อให้เกิดการเติบโตของสินเชื่อและการลงทุนจากภาคเอกชน