รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศจีนจะเยือนกรุงนิวเดลี เพื่อเร่วการหารือกับเจ้าหน้าที่ระดับยอดของอินเดีย

 รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศจีน นายหวัง หยี่จะเดินทางมายังกรุงนิวเดลีเพื่อเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศรัสเซีย อินเดียและจีนครั้งที่ 15 วันที่ 11 เดือนนี้ และมีการหารือกับเจ้าหน้าที่ระดับยอดของอินเดีย

 การเยือนของนายหวังจะเป็นการเยือนอนเดียระดับสูงครั้งแรก ภายหลังการเผชิญหน้ากัน ณ โดกลาม

 ในระหว่างการประชุม รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศทั้งสามจะแลกเปลี่ยนความคืดเห็นเรื่องปัญหาที่สำคัญระหว่างประเทศและระดับภูมิภาคและกระชับความร่วมมือไตรภาคี