เจ้าหน้าที่ทบวงการพลังงานระหว่างประเทศกล่าวว่าอินเดียกำลังผงาดขึ้นเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญในแนวโน้มด้านการพลังงานทั่วโลก

 เจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่แห่งทบวงการพลังงานระหว่างประเทศกล่าวว่าอินเดียกำลังผงาดขึ้นเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญในแนวโน้มด้านการพลังงานทั่วโลก พร้อมด้วยเชื้อเพลิงและเทตโนโลยีทันสมัยเป็นส่วนสำคัญ

เขากล่าวสุนทรพจน์ ณ การนำออกมาใหม่ซึ่งรายงานเกี่ยวกับอนาคตที่คาดหวังไว้ด้านการพลังงานโลกของทบวงการพลังงานระหว่างประเทศ 2017 ในกรุงนิวเดลี ระหว่างเน้นข้อเท็จจริงของรายงาน หัวหน้าแผนก ความคาดหวังในอนาคตด้านการพลังงานโลก นาย ทิม โกลด์กล่าวว่าอินเดียได้แสดงการเติบโตเป็นที่น่าประทับใจ โดยที่ประชาชนครึ่งพันล้านคนมีไฟฟ้าใช้ ตั้งตี ปี 2000