ศาลพิเศษของสำนักสอบสวนกลางจะประกาศการลงโทษรวมยอดนายลาลู ปราสาท ยาดัฟ และคนอื่นๆอีก 15 คน ในคดีกดโกงเงินซื้อฟางสำหรับปศุสัตว์ วันนี้

ศาลพิเศษของสำนักสอบสวนกลางจะประกาศการลงโทษรวมยอดนายลาลู ปราสาท ยาดัฟ หัวพรรค อาร์เจดีและคนอื่นๆอีก 15 คนที่ถูกศาลตัดสินลงโทษ เม่อวันที่ 23 เดือนที่แล้ว ในคดีกดโกงเงินซื้อฟางสำหรับปศุสัตว์ วันนี้  คดีเกี่ยวกับการถอนเงินจำนวนมากกว่า  89 ล้านรูปี จากคงคลัง เดวครห์ ในระหว่างปี 1991-1994

นายลาลู ปราสาทเป็นมุขมนตีรัฐที่ไม่ได้แบ่งแยกสมัยนั้น  ศาลมีหมายกำหนดที่จะประกาศการลงโทษรวมยอดวานนี้ แต่เนืองจากการเสียชีวิติของทนายความสังกัดเนติบัณฑิตยสภารานจี