รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนาง สุษมา สวราชพบรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของไทย นายประมุดวินัย และได้หารือเรื่องความมั่นคงและการเชื่อมต่อ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นางสุษมา สวราช ได้พบกับรัฐมนตรีต่างประเทศของไทย นายดอน ประมุดวินัย ในกรุงเทพฯตอนเย็นที่ผ่านมาและได้หารือถึงประเด็นต่างๆ โฆษกกระทรวงการต่างประเทศอินเดีย นายราวีช กุมาร กล่าวในทวีตว่าผู้นำทั้งสองได้หารือถึงประเด็นเรื่องความเชื่อมโยง การรักษาความปลอดภัยและความร่วมมือด้านวัฒนธรรมเพื่อให้ทันกับการเติบโตของความสัมพันธ์ทวิภาคี
นางสวราชอยู่ในเมืองหลวงของไทยในช่วงแรกของการเดินทางเยือนสามประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้