ศาลพิเศษของสำนักสอบสวนกลางจะประกาศการลงโทษ ลาลู ปราสาทและคนอื่น 15 คนในคดีคดโกงฟางเลี้ยงปศุสัตว์ วันนี้

ศาลพิเศษของสำนักสอบสวนกลาง ในเมืองรานจี จะประกาศปริมาณการลงโทษ หัวหน้าพรรค อาร์เจดี ลาลู ปราสาท และคนอื่น 15 ในคดีคดโกงฟางเลี้ยงปศุสัตว์ บุคคลดังที่กล่าวมานี้พบว่ามีความผิด เมื่อวันที่ 23 เดือนที่แล้ว เพราะเบิกถอนเงินจากกองคลังโดยผิดกฎหมายจำนวน 8 ล้าน 9 แสนรูปี ระหว่างปี 1991 และ1994 ในสมัยที่ลาลู ปราสาท เป็นมุขมนตรีรัฐพิหารที่ยังไม่ได้แบ่งแยก

ศาลพิเศษฯ จะประกาศคำสั่งเยวกับปริมาณการลงโทษ ลาลู ปราสาท และคนอื่น 15 คน บ่ายนี้