นาย เจ เจ นัดดา รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการครอบครัวกล่าวว่าแนววิธีเข้าสู่ปัญหาแบบองค์รวมกำลังรับเอามาใช้ในภาคสาธารณสุขในประเทศ

นาย เจ เจ นัดดา รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการครอบครัวกล่าวว่าแนววิธีเข้าสู่ปัญหาแบบองค์รวมกำลังรับเอามาใช้ในภาคสาธารณสุขพร้อมด้วยการประกันสุขภาพอนามัยในประเทศ

ระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์ต่อพิธีประสาธน์ปริญญา ณ มหาวิทยาลัยวอิทยาศาสตร์สุขภาพและอายุษ ณ เมืองรายปุร์ รัฐฉัตตีสครห์วานนี้ นายนัดดา กล่าวว่านายกรัฐมนตรี นเรนทร์ โมดี ได้ทำการริเริ่มที่จะหล่อภาคสุขภาพในทิศทางนี้  รัฐมนตรีกล่าวว่าความพยายามกำลังต่อเนืองเพื่อสนธิระบบยาสมัยใหม่กับยาโบราณ ซึ่งในการนี้ ศูนย์เพื่อยารวม เสนอที่จะจัดตั้งขึ้น ณ สถาบันแพทยศาสตร์แห่งอินเดีย ในนิงเดลี

นายนัดดากล่าวว่ารัฐบาลมีข้อผูกพันต่อการปรับขยายการอำนวยความสะดวกทางการแพทย์ทั่วประเทศเพื่อว่าคนจนสามารถได้รับความช่วยเหลือที่จำเป็น และการบรรเทาทุกข์