รองประธานาธิบดี นายเวงเกียะ นัยดู กล่าวว่าโลกจะต้องร่วมกันรองรับการก่อการร้าย

รองประธานาธิบดี  เอม เวงเกียะ นัยดู กล่าวว่าโลกจะต้องร่วมกันรองรับการก่อการร้าย

ระหว่างการกล่าวคำปราศรยอำลาการประชุมนักรัฐสภาเชื้อสายอินเดีย ในกรุงนิวเดลี เย็นวันอังคาร นายนัยดูกล่าวว่าปัญหาท้าทายที่ใหญ่ที่สุดสำหรับความเป็นระเบียบโลกได้แ ก่การก่อการร้าย ด้วยเหตุที่ว่าการก่อการร้ายต่อต้านมนุษยธรรมและไม่มีศาสนา และว่าไม่สามารถเจริญก้าวหน้าโดยปราศจากสันติภาพ

 นายนัยดู กล่าวว่าอินเดียมีความกระตือรื้อรนที่จะมีความสัมพันธฉันท์มิตรกับปากีสถาน