ประธานาธิบดีโกวินท์ จะเปิดการประชุมธรรม ธัมมะ ระหว่างประเทศ ครั้งที่ 4 เป็นเวลา 3 วัน ณ เมืองราชคฤห์ รัฐพิหาร วันนี้

ประธานาธิบดีราม นาถ โกวินท์ จะเปิดการประชุมธรรม ธัมมะ ระหว่างประเทศ ครั้งที่ 4 เป็นเวลา 3 วัน ณ เมืองราชคฤห์ รัฐพิหาร วันนี้

การประชุมร่วมจัดโดยมูลนิธิอินเดีย มหาวิทยาลัยนาลันทา กระทรวงการต่างประเทศ อาเซี่ยน-อินเดีย และสมาคมพุทธสงฆ์แห่งเวียดนาม

สมัยเปิดประชุมซึ่งจะเป็นประธานโดยนายโกวินท์ จะมี รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศศรีลังกา นายติลัก มาราปนา ผู้ว่าการรัฐพิหาร นายสัตย์ ปาล มาลิก มุขมนตรีรัฐพิหาร นายนิตีส กุมาร และปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ฝ่ายกิจการเอเชียตะวันออก ปรีติ สารัน เข้าร่วม