-ประธานาธิบดี ราม นาถ โกวินด์กล่าวว่านโยบายของอินเดียว่าด้วยภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยการผสมผสานความฝันและความหวังของชาวอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ประธานาธิบดีราม นาถ โกวินด์กล่าวว่านโยบายของอินเดียเกี่ยวกับการกระทำในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้มีจุดมุ่งหมายไม่เพียงเพื่อแบ่งปันโอกาสทางเศรษฐกิจเท่านั้นแต่การรวมตัวกันของความฝันและความหวังของชาวอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   ขณะทำพิธีเปิดการประชุมหัวข้อ ธรรม-ธรรมะที่เมืองราชคฤห์ รัฐพิหาร ประธานาธิบดีกล่าวว่าช่วงเวลาของการประชุมครั้งนี้มีความเหมาะสมมากเนื่องจากเรากำลังฉลองครบรอบ 25 ปีความร่วมมืออาเซียน – อินเดีย ท่านกล่าวว่าผู้นำจากทั้ง 10 ประเทศในอาเซียนจะเป็นแขกรับเชิญหลักในงานพิธีการฉลองวันสาธารณรัฐอินเดียในนิวเดลี

ประธานาธิบดีกล่าวว่าการประชุมครั้งนี้เป็นความพยายามในการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับรากเหง้าและความคล้ายคลึงกันของประเพณีที่หลากหลายของธรรมและธรรมะ ท่านกล่าวว่าพระพุทธศาสนาเป็นพื้นฐานของรูปแบบของการโลกาภิวัตน์ในยุคต้น ๆ และความเกี่ยวพันกันในทวีปของเรา