การขยายตัวของราคาขายปลีกเพิ่มเป็นที่ร้อยละ 5.21 ในเดือนธันวาคม

การขยายตัวของราคาขายปลีกข้ามผ่านขีดระดับอำนวยความสะดวกของธนาคารแห่งชาติ และเพิ่มเป็นที่ร้อยละ 5.21 ในเดือนธันวาคม เนื่องราคาอาหาร ไข่ และผักสดแพงขึ้น ส่งผลกระทบต่อความหวังที่จะตัดอัตราดอกเบี้ยในอนาคตอันใกล้นี้

การขยายตัวของราคาขายปลีก ซึ่งยึดดรรชนีราคาเครื่องอุปโภคบริโภค อยู่ที่ร้อยละ 4.88 ในเดือนพฤศจิกายน  และในเดือนธันวาคม 2015 อยู่ที่ร้อยละ 3.41

ตามข้อมูลที่ปล่อยโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ  การขยายตัวสำหรับตะกร้าอาหารเพิ่มเป็นที่ร้อยละ 4.96 เดือนธันวาคม จากร้อยละ 4.42 ในเดือนก่อน