ผู้บัญชาการกองทัพบกอินเดียกล่าวว่าโทรศัพท์สายตรงจะติดตั้งระหว่างกองทัพบกอินเดียและกองทัพบกจีน ในเร็วๆนี้

ผู้บัญชาการกองทัพบกอินเดีย พลเอก วิปิน ราวัต กล่าวว่าโทรศัพท์สายตรงจะติดตั้งระหว่างกองทัพบกอินเดียและกองทัพบกจีน ในเร็วๆนี้

ระหว่างการกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุมแถลงข่าวในกรุงนิวเดลี  ผบทบ. กล่าวว่าทั้งอินเดียและจีนมีความสนใจอย่างยิ่งที่จะมีโทรศัพท์สายตรงระหว่างกรมยุทธการทหารบกอินเดียและกรมยุทธการทหารบกจีน

ผบทบ. กล่าวว่า โทรศัพท์สายตรงจะช่วยแก้ไขเหตุการณ์ เช่นการรุกรานตามแนวชายแดนอย่างฉับพลัน  ในปัจจุบันอินเดียและปากีสถานมีโทรศัพท์สายตรงระหว่างกรมยุทธการทหารบกอินเดียและกรมยุทธการทหารบกปากีสถาน