รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ สุษมา สวราช กล่าวว่า อินเดียมีข้อผูกพัยต่อการสร้างรากฐานที่มั่นคงแห่งความเป็นหุ้นส่วนเชิงความร่วมมือกับภูฐาน

รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ สุษมา สวราช กล่าวว่า อินเดียมีข้อผูกพัยต่อการสร้างรากฐานที่มั่นคงแห่งความเป็นหุ้นส่วนเชิงความร่วมมือกับภูฐาน

นางสวราชพร้อมด้วย รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศภูฐาน นายไลออนโป ดามโช ดอรจีเปิดเผยผ่านการประชุมผ่านจอวิดีทัศน์ เพื่อเป็นที่ระลึกครอบรอบ 50 ปี แห่งความสัมพันธ์ทางการทูต ในกรุงนิวเดลี วานนี้  และเรียกร้องให้รื้อฟื้นข้อผูกพันและความพยายามจากผู้ถือผลประโยชน์รวมทุกถ้วนหน้าเพื่อเข้าใจศักยภาพแห่งความเป็นหุ้นส่วนอย่างเต็มที่เพื่อผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน