อินเดียประสบความสำเร็จโดยสมบูรณ์ในด้านอวกาศ

อินเดียประสบความสำเร็จโดยสมบูรณ์ในการส่งดาวเทียม Cartosat-2F (คาร์โทแซท-2เอฟ) ดวงที่ 100 เข้าสู่วงโคจร โดยใช้ จรวด PSLV-C40   การปล่อยและการโคจรของดาวเทียมสังเกตพื้นโลก คาร์โทแซท-2เอฟ อย่างเป็นผลสำเร็จ เป็นเครื่องประเทืองขวัญกำลังใจให้กับนักวิทยาศาสตร์อวกาศอินเดีย และเพิ่มพลังให้กับความเชื่อมั่นในการพึ่งพาอาศัยจรวดปล่อย PSLV  ซึ่งปรากฏว่าเป็นจรวดปล่อยดาวเทียมที่ไว้วางขององค์การวิจัยอวกาศแห่งอินเดีย  การปล่อยเป็นทดสอบจรวด PSLV ที่เกี่ยวข้องกับความสามารถพึ่งพาอาศัยได้และความกำยำสมบูรณ์ แม้ว่าจรวด PSLV ได้ดำเนินการปล่อยติดต่อกัน 39 ครั้งอย่างเป็นผลสำเร็จและราบรื่น แต่องค์การวิจัยอวกาศแห่งอินเดีย  ได้หยุดพักเป็นเวาลาสี่เดือนเพื่อพิจารณาทบทวนขอบข่ายหลักบางขอบข่ายใหม่และปรากฏออกมาด้วยความสำเร็จ

เป็นที่น่าสนใจ ตามการวิเคราะห์ที่เปิดเผยภายหลัง  การปล่อยจรวด PSLV-C39 ไม่ประสบความสำเร็จ ในตอนแรกๆ เพราะการแยกออกของอุปกรณ์ที่ใช้ป้องกันอุณหภูมิสูงไม่ทำงาน และส่งผลให้ตอนที่สี่ทั้งตอนของ PSLV-C39 พร้อมด้วย อุปกรณ์ที่ใช้ป้องกันอุณหภูมิสูงและดาวเทียมกลายเป็นขยะอวกาศ  อย่างไรก็ตาม ทุกสิ่งทุกอย่างในยานปล่อย รวมไปถึงตอนแรก ตอนที่สอง ตอนที่สาม และการแยกตัว ทำงานเป็นปกติ

การปล่อยเมื่อวันศุกร์มีความสำคัญสำหรับเหตุผลอื่นๆ ด้วยเช่นกัน เพราะการนำกลับองค์การวิจัยอวกาศแห่งอินเดียคืนสู่เกมเป็นเวลาสี่เดือน ภายหลังความล้มเหลวของภารกิจ PSLV  ครั้งก่อน เมื่อสิงหาคม ปีที่แล้ว ยิ่งไปกว่านั้น ดาวเทียม Cartosat-2F น้ำหนัก 710 กก.เป็นดาวเทียมที่หนักที่สุดซึ่งปล่อยโดยจรวด PSLV  ขององค์การวิจัยอวกาศแห่งอินเดีย

Cartosat-2F เป็นดาวเทียมดวงที่เจ็ดในบรรดาดาวเทียมสังเกตการณ์พื้นโลกชุด Cartosat   ที่ปล่อยขึ้นสู่วงโคจร  ความมุ่งประสงค์ที่สำคัญเพื่อเก็บรวบรวมแผ่นที่ซึ่งมีขอบข่ายกว้างที่มีความละเอียดยิ่ง  รูปภาพที่ส่งโดยดาวเทียมจะเป็นประโยชน์มากให้กับการทำแผ่นที่เพื่อ การประยุกต์ใช้ในตัวเมืองและชนบท การใช้ที่ดินตามชายฝั่งทะเล   ยิ่งไปกว่านี้ ยังจะใช้ประโยชน์ให้กับการบริหารสาธารณูปโภค เช่น การติดตามเครือข่ายถนน การแจกจ่ายน้ำ การทำแผ่นที่สำหรับการใช้ที่ดิน การเปลี่ยนแปลงการตรวจสอบเพื่อดึงออกมาซึ่งรูปพรรณสัณฐานทางภูมิศาสตร์และที่คนทำ และระบบสารสนเทศที่ดินต่างๆ ตลอดทั้งระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ แต่ที่สำคัญยิ่งไปกว่านี้ ยังจะเป็นประโยชน์มากให้กับการเฝ้าตรวจตามแนวชายแดนของประเทศ

นอกไปจากดาวเทียม Cartosat-2F  ภารกิจครั้งนี้ยังนำดาวเทียมเล็กๆ 30 ดวง – ในจำนวนนี้ เป็นดาวเทียมเล็กมากดวงหนึ่ง และเป็นดาวเทียมขนาดจิ๋วอีกดวงหนึ่งจากอินเดีย ตลอดทั้งดาวเที่ยมขนาดเล็กมากสามดวง และ ดาวเที่ยมขนาดจิ๋ว 25 ดวงจากหกประเทศ คือ-แคนาดา ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เกาหลีใต้ สหราชอาณาจักร และสหรัฐฯ  โดยนัยสำคัญ ดาวเทียมถูกส่งเข้าสู่วงโคจรต่างกันสองวงโคจร  ในขณะที่ดาวเทียม Cartosat-2F  ปล่อยเข้าสู่วงโคจรแถบขั้วโลก ในระดับความสูงเหนือพื้นโลก 510 กม. ส่วนดาวเทียมขนาดเล็กและจิ๋ว 30 ดวงปล่อยเข้าสู่วงโคจรเหนือพื้นโลก 349 กม. ขั้นตอนการปล่อยทั้งหมดพร้อมด้วยกระบวนการปล่อยดาวเทียมเข้าสู่วงโคจรแตกต่างกันสองวงโคจร ใช้เวลา 2 ชั่วโมง 21 นาที

ทะยานใจด้วยสถิติการปล่อยจรวด PSLV  อย่างเป็นผลสำเร็จ  องค์การวิจัยอวกาศแห่งอินเดีย ได้เสนอบริการปล่อยให้กับลูกค้าระหว่างประเทศ โดยอาศัยยานปล่อย PSLV เป็นเวลาหลายปีแล้วขณะนี้  จนกระทั้งปัจจุบันนี้ ยานปล่อย PSLV ได้ปล่อยดาวเทียมนานาชาติจาก 20 ประเทศขึ้นสู่วงโครอย่างเป็นผลสำเร็จในการปล่อย 15 ครั้ง  ความเชื่อมั่นของลูกค้านานาชาติในขีดความสามารถของอินเดียได้เพิ่มพลังโดยภารกิจการปล่อย  เวลานี้เป็นที่กระจ่างชัดว่าขีดความสามารถของอินเดียในการปล่อยดาวเที่ยมขนาดเล็กมากและดาวเที่ยมขนาดจิ๋วล้ำหน้าประเทศที่ส่งดาวเทียมหลายประเทศ เช่น สหรัฐฯ ซึ่งมาอินเดียซ้ำเพื่อปล่อยดาวเทียมขนาดจิ๋ว

พร้อมด้วยความสำเร็จของภารกิจครั้งแรก ในปี 2018  องค์การวิจัยอวกาศแห่งอินเดียสามารถเฝ้าคอยภารกิจที่สำคัญอื่นๆ ที่จัดเตรียมให้กับปีนี้ ซึ่งรวมไปถึงจันทรยาน-2 ภารกิจไปโลกพระจันทร์ครั้งที่สอง ซึ่งคาดว่าจะทะยานออกเดือนมีนาคม   ภารกิจนี้จะใช้ยานปล่อย GSLV-Mark III ยานปล่อยดาวเทียมที่ใหญ่ที่สุดขององค์การวิจัยอวกาศแห่งอินเดีย   ไม่เหมือนเช่นภารกิจคราวก่อน จันทรยาน-2 จะไม่เป็นภารกิจในทางโคจร แต่จะร่อนลงบาโลกพระจันทร์ เพื่อดำเนินการศึกษาผิวพื้นโลกพระจันทร์