โลหรี เทศกาลฤดูเก็บเกี่ยวกำลังเฉลิมฉลองวันนี้ ในตอนเหนือ อินเดีย โดยเฉพาะในรัฐปัฐจาบ รัฐหริยาณา รัฐหิมาจัลประเทศ และนครเดลี

โลหรี เทศกาลฤดูเก็บเกี่ยวกำลังเฉลิมฉลองวันนี้ ในตอนเหนือ อินเดีย โดยเฉพาะในรัฐปัฐจาบ รัฐหริยาณา รัฐหิมาจัลประเทศ และนครเดลี

ประธานาธิบดี ราม นาถ โกวินท์ ได้แสดงการต้อนรับประชาชน เนื่องในเทศกาลโลหรี   นอไปจากนี้ ยังได้แสดงการต้อนรับประชาชนเนื่องในโอกาส มกระ สังกรานตี และเทศกาลปงคัล ซึ่งจะฉลองในวันพรุ่งนี้   ตามสาร ประธานาธิบดี กล่าวว่าเทศกาลข้างต้นมีความสัมพันธ์กับการเก็บเกี่ยวและเป็นโอกาสที่สำคัญเพื่อฉลองการทำงานหนักและการกรากกรำของชาวนาจำนวนล้านๆ

ท่านหวังว่าเทศกาลเหล่านี้จะนำความปิติยินดี สุขภาพอนามัย และความสุขมาสู่ทุกคนถ้วนหน้า