งานแสดงหัตถกรรมนานาชาติครั้งที่ 32ที่ สุรัช กุณด์ เริ่มขึ้นในวันนี้

งานแสดงหัตถกรรมนานาชาติครั้งที่ 32 ที่สุรัช กุณด์ จะเริ่มขึ้นในวันนี้     งานซึ่งจัดโดยหน่วยงาน สุรัช กุณด์ และการท่องเที่ยวรัฐหริญานา โดยร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยว สิ่งทอ วัฒนธรรมและกระทรวงการต่างประเทศแห่งรัฐบาลกลาง

งานประจำปีซึ่งเป็นการแสดงวัฒนธรรมและประเพณีพื้นบ้านรวมกันของอินเดีย ในเมือง ฟาริดาบัด นาน17 วัน จะแสดงงานหัตถกรรมระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ ประเพณีและอาหารของภูมิภาคต่างๆสำหรับผู้เข้าชม

ในปีนี้ รัฐอุตตรประเทศเป็นรัฐสำคัญและคีร์กีซสถานเป็นประเทศคู่ค้า งานแสดง ดึงดูดผู้เข้าชมชาวอินเดียและชาวต่างชาติกว่าล้านคน งานนี้ฉลองความหลากหลายของประเพณีและวัฒนธรรมอินเดีย