นางสุษมา สวราช เดินทางกลับประเทศภายหลังการเยือนเนปาลเพื่อเชื่อมสันถวไมตรี

นางสุษมา สวราช รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ เดินทางกลับประเทศภายหลังการแล้วเสร็จแห่งการเยือนเนปาลอย่างเป็นผลสำเร็จเพื่อเชื่อมสันถวไมตรี   ทั้งนี้เป็นการเยือนระดับสูงครั้งแรกจากอินเดียภายหลังการแล้วเสร็จแห่งการเลือกตั้งสามชั้นอย่างเป็นผลสำเร็จในเนปาล

ระหว่างการพำนักอยู่ในกรุงกาฎมาณฑู นางสวราชได้พบผู้นำพรรคการเมืองต่างๆ  และได้หารือลู่ทางเพื่อเพิ่มพูนความร่วมมือทวิภาคี และนำความสัมพันธ์เป็นพิเศษที่เก่าแก่ระหว่างอินเดียและเนปาลก้าวไปข้างหน้า

นอกจากนี้ นางสวราช ยังได้เข้าเยี่ยมคารวะ ประธานาธิบดี นางวิทยา เทวี ภัณฑารี และได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำให้ความสัมพันธ์หลากมิติระหว่างทั้งสองประเทศรุดหน้า