นายกรัฐมนตรี นเรนทร์ โมดี จะกล่าวปราศรัยต่อประชาคมอินเดียในกรุงมัสคัส ระหว่างการเยือนโอมาน วันที่ 11 กุมภาพันธ์

นายกรัฐมนตรี นเรนทร์ โมดี จะกล่าวปราศรัยต่อชุมนุมครั้งใหญ่ของประชาคมอินเดียในกรุงมัสคัส ระหว่างการเยือนโอมาน วันที่ 11 กุมภาพันธ์

ในทวีท นายโมดี กล่าวว่าท่านกำลังคอยโอกาสนี้ และจะเป็นความปิติยินดีที่จะปฏิสัมพันธ์กับคนอินเดียโพ้นทะเล

ท่านร้องขอให้ประชาชนแชร์ข้อมูลสำหรับรายการทาง the Narendra Modi Mobile App นายโมดีกล่าว่าท่านจะพาดพิงถีงข้อมูลบางข้อในคำสุนทรพจน์