องค์การวิจัยอวกาศแห่งอินเดียตั้งศูนย์วิจัยชุมชนเพื่อการพัฒนาชนบทโดยอาศัยเทคโนโลยีดาวเทียม

องค์การวิจัยอวกาศแห่งอินเดียตั้งศูนย์วิจัยชุมชนเพื่อการพัฒนาชนบทโดยอาศัยเทคโนโลยีดาวเทียม โดยความร่วมมือกับองค์การเอกชน ทรัสต์ ทบวงกรมของรัฐบาลประจำรัฐที่เลืกสรร

ศูนย์วิจัยชุมชนได้จัดให้บริการทางเทคโนโลยีอวกาศต่างๆ เช่น การรักษาและดูแลสุขภาพทางโทรทัศน์  การศึกษาทางโทรทัศน์ ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ  การแนะนำที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร การทำอาชีพ แก่นักศึกษาชนบท การพัฒนาทักษะ และการฝึกอาชีพ  เรื่องนี้แถลงโดยรัฐมนตรีช่วยสำนักนายกฯ ดร. ชีเทนร์ สิงห์  ในการตอบกระทู้ถามเป็นลายอักษรในสภาผู้แทนฯ วานนี้